شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نحوه‌ مهار عمودي بشگه‌ها

23 آذر 1390
چهار شنبه 14 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: نحوه‌ مهار عمودي بشگه‌ها

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 37301/11 مورخ 12/9/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه متن نامه‌ي شماره 4/74/98009 مورخ 2/8/90 مديركل محترم دفتر ايمني و ترافيك در خصوص نحوه مهار مناسب بشكه مطابق مواد 46 و 47 آئين نامه‌ي نحوه بارگيري حمل و مهار ايمني بار جهت آگاهي و بهره‌ برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 16951/90
- تاريخ نامه‌: 20/9/90

- از اداره كل دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: مهار عمودي بشكه‌ها

با سلام،‌

احتراماً، به دنبال دريافت برخي گزارش‌ها در زمينه ابهام در نحوه‌ي مهار مناسب بشكه‌ها به آگاهي مي‌رساند:‌ مطابق مواد 46 و 47 «آئين‌ نامه‌ي نحوه‌ي بارگيري، حمل و مهار ايمن با وسايل نقليه باري جاده‌آي»، مهار بارهاي استوانه‌اي در راستاي عمودي - علاوه بر استفاده از مهاربندي افقي - ضر.وري بوده و نمي‌توان به مهار صحيح بشكه‌ها در راستاي افقي بسنده نمود.

با عنايت به مطالب فوق و با در نظر گرفتن مفاد آئين‌ نامه‌ فوق الاشاره ضرورت دارد علاوه بر استفاده از بندهاي افقي، از بندهاي عمودي نيز جهت مهار مناسب محموله استفاده گردد. براي مهاربندي عمومي بشكه‌ها مي‌توان مشابه تصوير يك هر رديف عرضي بشكه را با رعايت ملاحظات ايمني توسط بندهاي مناسب مهار نمود. همچنين در صورت قرار گيري محموله بشكه‌ها بر روي پالت مي‌توان جهت يكپارچه سازي بشكه‌ها در امداد طولي و كاهش تعداد بندها، با استفاده از نصب و ثثبيت المان‌هاي طولي كمكي بر روي محموله پك شده - به عنوان تكيه‌ گاه بندهاي مهار - به ازاي هر رديف پالت يك بند عرضي عبور داده (مشابه تصوير 2) و كل محموله را مهار نمود.

به عنوان مثال در صورتي كه بشكه‌ها با روش‌هاي مناسب به صورت چهارتايي دسته‌ بندي شده و بر روي پالت قرار گرفته‌اند، مي‌توان بر روي هر رديف طولي پالت‌ها (در امتداد باگير)، يك الوار چوبي پا پروفيل فلزي جهت يكپارچه سازي طولي بشكه‌ها دسته بندي شده تثبيت و سپس به ازاي هر رديف عرضي پالت يك بند عرضي مناسب به كار برد.

GIF - 74.3 kb
تصوير شماره يك
GIF - 42 kb
تصوير شماره دو

- عباس محمودآبادي مديركل دفتر ايمني و ترافيك
- شماره نامه:‌4/74/98009
- تاريخ نامه:‌ 2/8/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License