شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تزئيني است

تكليف قانوني شركت‌هاي حمل و نقل در نگارش صحيح نشاني گيرنده‌ي كالاها در بارنامه

3 دي 1390
شنبه 24 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: تكاليف قانوني شركت‌هاي حمل و نقل.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 38270/11 مورخ 2/9/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه متن نامه شماره 5/71/11564 مورخ 13/9/90 مديركل محترم حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مبني بر درج كامل آدرس و مشخصات گيرنده كالا در بارنامه‌هاي صادره جهت آگاهي و رعايت كامل مفاد نامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين حمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17014/90
- تاريخ نامه:‌29/9/90

- از مديركل حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌آي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌ةاي سراسر كشور

موضوع: تكليف قانوني شركت‌هاي حمل و نقل

سلام عليكم

احتراماً به آگاهي مي‌رساند با توجه به مسؤليت‌هاي قانوني شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌‌اي كالا در باب هشتم قانون تجارت و همچنين مفاد قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات ترابري به استفاده از اوراق بارنامه و صورت وضعيت مسافري مبني بر صحيح و سالم به مقصد رسانيدن كالا، لذا شايسته است به شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل حالاي تحت پوشش آن اداره كل اعلام فرمايند در تنظيم بارنامه‌هاي صادره دقت كافي معمول نمايند تا آدرس و مشخصات گيرنده كالا را ها به صورت كامل و روشن و دقيق در بارنامه‌هاي صادره درج نمايند تا موجبات سرگردانتي رانندگان را به هنگام تحويل و تسليم كالا فراهم ننمايند. بديهي است در غير اين صورت و درج مشخصات گيرنده به صورت اشتباه،‌ شركت يا مؤسسه حمل و نقل صادر كننده بارنامه موصوف، مسؤل خسارت وارده به صاحبان كالاها و رانندگان و همچنين پاسخگوي شكوائيه‌هاي احتمالي در كميسيون ماده 12 خواهند بود.

- عباسعالي بني اسدي مديركل حقوقي و تقدوين مقررات
- شماره نامه:‌5/71/115647
- تاريخ نامه:‌ 13/9/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License