شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

الزام ثبت شماره ملي افراد حقيقي و كد شناسه افراد حققوقي در سيستم صدور بارنامه

10 دي 1390
شنبه 31 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: الزام ثبت شماره ملي افراد حقيقي و كد شناسه افراد حققوقي در سيستم صدور بارنامه

با شلام؛

احتراماً، عطف به متن نامه شماره 38271/11 مورخ 13/9/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران مبني بر الزام ثبت شماره ملي و كد شناسه در سيستم صدور بارنامه جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17035/90
- تاريخ نامه: 3/10/90

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي تهران

موضوع: الزام ثبت شماره ملي افراد حقيقي و كد شناسه افراد حققوقي در سيستم صدور بارنامه

سلام عليكم؛

احتراماً، به استناد نامه شماره 1/72/115964 مورخ 13/9/90 مديركل محترم دفتر فناوري اطلاعات مقتضي است به كليه شركت‌‌ها و مؤسسات حمل و نقل تحت پوشش ابلاغ تا در هنگام صدور بارنامه نسبت به شماره ملي افراد حقيقي و كد ملي افراد حقوقي اقدام نمايند

- سيد يعقوب ميركتولي سرپرست
- شماره نامه:‌38271/11 20/9/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License