شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رفع توقيف از يك كاميون ديگر

11 دي 1390
يكشنبه 1 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:: رفع توقيف.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 39581/11 مورخ 28/9/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: بر اساس اعلام اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان هرمزگان مبني بر اجراي دستور ماقام محترم قضائي، از وسيله نقليه سنگين به شماره 818 ع 36ايران 71 و كارت هوشمند به شماره 04128213 رفع توقيف گرديده است. لذا ارايه خدمات به كاميون مذكور بلامانع مي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 17077/90
- تاريخ نامه:‌8/10/90