شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مقودي مدارك همكارن در استان كرمان

12 دي 1390
دو شنبه 2 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 40024/11 مورخ 3/10/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه‌ي شماره 12723/45 مورخ 1/9/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌‌هاي استان كرمان در خصوص موضوع صدر الذكر ارسال مي‌گردد. متقضي است در صورت مشاهده رانندگان با مشخصات قيد شده در امه صدر الاشاره مضن عدم ارايه هرگونه خدمات مرتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از انتيجه اين انجمن را مطلع نمائيد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17060/90
- تاريخ نامه:‌7/10/90

نام و نام خانوادگيتأييديه مراجع قانونيكارت هوشمند راننده يا ناوگانتوضيح
اصغر كناري كرمان ك 13/43/90 كلانتري 13 كرمان 1971108/ن متعلق به كاميون بنز شماره 283 غ 38 ايران 35
علي جهانشاهي 90/361000 شعبه دوم دادسراي عمومي و انقلاب شرستان بردسير 2400104/ن متعلق به كاموين ايسوزو به شماره 467 ع 43 ايران 22
محمد كارگر راوري 8079/90 كلانتري شماره 12 شهرستان رفسنجان 2047808/ن متعلق به كاميون ايويكو به شماره 755 ع 48 ايران 45
علرضا بدرآبادي تأييده كلانتري شماره 15 رستم آباد بم 1954643/ن متعلق به كاميون بنز به شماره 755 ع 48 ايران 13
سيد كاظم حسيني زاده افشار تأييده دادسان محترم عمومي و انقلاب شهرستان سيرجان 1363690/ن متعلق به كاميون بنز شماره 11924 خرم آباد 22
محمد حسن مسگر تأييديه دادستان محترم عمومي و انقلاب سيرجان 4129359/ن متعلق به كاميون بنز شماره 672 ع 56 ايران 63
محمد حسن مسگر تأييديه كلانتري شماره 12 شهرستان بم 1947667/ن متعلق به كاميون كاويان به شماره 675 ع 38 ايران 85
حسن محمدي قناتغستاني تأييديه پاسگاه انتظامي ماهان كرمان 33140005/ر كارت هوشمند بخش مسافري
علي جهانشاهي 2/2/8029/2951 كلانتري شهرستان بردسير 1897506/ر كارت هوشمند بخش مسافري
محمد رضا آزادي پورقهستاني تأييديه دادستان محترم عمومي و انقلاب سيرجان 1205873/ر كارت هوشمند بخش باري
شهرسوار صفي نتاج تأييد دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان سيرجان 1243390/ر كارت هوشمند بخش مسافري
مسعود رضا پوريزدان پناه دادگاه عمومي جزائي دادگستري كرمان 1788709/ر كارت هوشمند بخش مسافري
علي آزادي تأييديه دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان سيرجان 22366604/ر كارت هوشمند بخش مسافري
حميد پورچنگيز تأييديه پاسگاه بزنجان شهرستان بافت 1286914/ر كارت هوشمند بخش باري و كارت سلامت
مهدي باقريان 3/15/8125/900 كلانتري شماره 15 كرمان 2409522/ر 2390556/ن كارت هوشمند بخش باري و كاميون ولوو 681 ع 28 ايران 45
سيد محمد علي ميرتاج‌الديني 3/15/8145/90 كلانتري شماره 15 كرمان 2415168/ر 1800846/ن كارت هوشمند بخش باري و كاميون بنز اكسور به شماره 278 ع 15 ايران 45

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License