شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي 10 كارت هوشمند راننده و ناوگان در كردستان

21 دي 1390
چهار شنبه 11 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي كارت هوشمند.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 40607/11 مورخ 5/10/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: براساس نامه‌هاي شماره 28524/61 مورخ 19/9/90، و شماره 9097/73 مورخ 23/8/90، و شماره 8447/73 مورخ 7/8/90، و شماره 8968/73 مورخ 21/8/90، و شماره 9067/73 مورخ 23/8/90، و شماره 10467/73 مورخ 24/9/90، و شماره 10190/73 مورخ 19/9/90 و شماره 6201/54 مورخ 20/2/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كردستان،مدراك مشروحه زير مفقود شده يا به سرقت رفته است. لذا متقضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگن نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.
- ا. كارت هوشمند راننده 1825326
- 2. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1803804 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 627 ع 18 ايران 51
- 3. كارت هوشمند راننده 233079
- 4. كارت هوشمند ناوگان به شماره 419294 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 737 ع 12 ايران 51
- 5. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4257335 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 273 ع 41 ايران 51
- 6. كارت هوشمند راننده 2041612
- 7. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1366533 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 486 ع 41 ايران 51
- 8. كارت هوشمند راننده 22137653
- 9. كارت هوشمند راننده 1191653 10. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4187472 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 479ع 13 ايران 51

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:17118/90
- تاريخ نامه:‌14/10/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License