شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم سي‌امين نشست كميسيون ماده يازده

6 بهمن 1390
پنج شنبه 26 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 43223/11 مورخ 21/10/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدر الاشاره در ادامه فهرست نام 15 نفر از رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در سي‌امين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 22/9/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارايه مي‌گردد. مقتضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هر ماه، از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌172.7/90
- تاريخ نامه:‌1/11/90

فهرست رانندگان محروم از خدمت از اول بهمن 1390 بر اساس تصميم سي‌ امين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 27/9/90
رديفنام و نام خانوادگيمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت/ماهتاريخ خاتمه محروميتعنوان تخلف
1 مرتضي رضايي مركزي 2213323 2 1/1/1391 حمل بار اضافه بر ظرفيت
2 حسن فتاحي مركزي 14.5825 1 1/12/1390 حمل بار اضافه برظرفيت
3 علي اكبر محبوب خراسان رضوي 1382267 2 1/1/1391 حمل بار ترافيكي بدون اخذ پروانه عبور
4 مجتبي رضايي پورمشيري كرمان 2466744 2 1!1/1391 حمل بار بدون مهار مناسب
5 فريدالين نادي خراسان جنوبي 3109318 1 1/12/1390 نرسانيدن مسافر به مقصد عدم رعايت بخشنامه‌هاي سازمان
6 محمد رضا قدسي تهران 3130683 2 1/1/1391 حمل مسافر بدون صورت وضعيت
7 امين حسن زاده خوزستان 1309704 2 ا/1/1391 حمل بار بدون داشتن بارنامه
8 علي عميره خوزستان 12686 2 1/1/1391 حمل بار بدون داشتن بارنامه
9 طارق برهامكي خوزستان 134240 2 1/1/1391 حمل بار بدون داشتن بارنامه
10 محمد خادم زاده خوزستان 1314128 2 1/1/1391 حمل بار بدون داشتن بارنامه
11 بهروز غفاري چهار محال و بختياري 2241012 2 1/1/1391 حمل بار بدون داشتن بارنامه
12 عليرضا رشيدي چهار محال و بختياري 1186163 2 1/1/1391 حمل بار بدون داشتن بارنامه
13 كيوان قهرماني كرمانشاه 1207684 4 1/3/1391 نرسانيدن بار به مقصد
14 سعيد طهماسبي كرمانشاه 11207604 4 1/3/1391 نرسانيدن بار به مقصد
15 عي اكبر قلندرلكي كرمانشاه 1423349 4 1/3/1391 نرسانيدن بار به مقصد

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License