شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نسخه 01/11/90 كنترل بارنامه

17 بهمن 1390
دو شنبه 6 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مدیران محترم مؤسسات و شرکت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: نسخه 01/11/90

سلامُ علیکم

احتراماً : عطف به نامه شماره45852/11مورخ12/11/90اداره کل محترم حمل ونقل وپایانه های استان تهران به پیوست متن بخشنامه شماره 1/72/138530 مورخ 08/11/90 مدیرکل محترم دفترفن آوری واطلاعات درخصوص تغییرات سیستم مدیریت کنترل بارنامه که ازتاریخ 01/11/90اعمال گردیده است جهت آگاهی ورعایت موارد مندرج دربخشنامه مذکورارسال می گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره
- شماره نامه: 17307/90
- تاريخ نامه: 16/11/90

رونوشت:
- اداره کل محترم حمل و نقل و پایانه های استان تهران عطف به شماره نامه صدر الذکر جهت استحضار .
- نماینده محترم انجمن مستقردرپایانه بارتهران جهت آگاهی ودستورابلاغ به کلیه مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل .

از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به سازمان حمل و قنل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: نسخه 01/11/90 سيستم كنترل بارنامه

با سلام و احترام

تغييرات سيستم مديرت كنترل بارنامه كه در نسخه 01/11/90 اعمال گرديده است به شرح ذيل اعلام گرديده و در آدرس اعلام قابل استفاده مي‌باشد:

1. با توجه به تغيير ساختار فايل BAR.TXT اين ساختار از ابتداي اسفند ماه اجرايي بوده و سيستم تا اين تاريخ هر 2 ساختار سال 90 را پشتياني مي‌نمايد. ضمناً شرح ساختار جديد به شركت‌هاي نرم‌افزاري و كانون ارايه گرديده است.

2. كد ملي يا شناسه ملي گيرنده يا فرستنده كالا بر اساس فرمول‌هاي موجود، معتبر يا غيرمعتبر بودن آن كنترل مي‌گردد.

3. با توجه به رديف 2 اگر شركتي در هنگام ارايه اطلاعات كمتر از درصد ثبت شده (در حال حاضر 30 درصد) كد ملي يا شناسه معلي معتبر ثبت نموده باشد در هنگام ثبت حواله تعداد مجاز حواله به نصف كاهش پيدا مي‌نمايد.

4. از ابتداي اسفند ماه درصد ثبت كد ملي يا شناسه ملي گيرنده و فرستنده كالا به 100 اصلاح شده و كليه شركت‌ها موظف به رعايت آن مي‌باشند، در غير اين صورت مشمول رديف 3 اين نامه مي‌گردند 0گاهش تعداد حواله به نصف تعداد مجاز).

5. در هنگام ثبت درخواست براي انجمن، اتحاديه يا كانون‌هاي حمل و نقل در صورتيكه حواله مرحله قبل به صورت كامل ثبت سريال نگرديده باشد ثبت درخواست تأييد نمي‌گردد.

6. در بخش ثبت حواله، جهت چاپ مجدد آن حواله بعد از گذشت 10 روز از چاپ اوليه‌ آن امكان پذير نمي‌باشد.

7. با عنايت به نامه شماره 5/71/136322 مورخ 1/11/90 دفتر محترم حقوقي و تدوين مقررات از زمان نصب نسخه جديد شركت‌هاي دولتي مشمول محاسبه نرخ عرف ثبت شده مي‌باشند.

8. با توجه به الزام ثبت كد ملي و شناسه ملي گيرنده و فرستنده كالا اين نسخه از نرم‌افزار بايد تا تاريخ 15 بهمن اجرايي شه باشد، در غير اين صورت استفاده از نسخه قبلي سيستم از اين تاريخ به بعد از طرف دفتر فناوري آطلاعات غيرفعال مي‌گردد.

9. در ادرس ذيل آخرين به روز رساني اطلاعات پايه باگير، مسافت و رانندگان محروم از فعاليت‌ ماده 11 قابل بهره‌برداري مي‌باشد (اين فايل مي‌بايست در بخش آماده سازي اطلاعات پايه - ويندوز اضافه گردد).

ftp://ftp.rmto.ir/Bar-Mosafer/NewControlBarnameh/baseinfo/CODING_WINDOWS/coding_901101.rar

10. در آدرس ذيل آخرين به روز رساني جدول كارت هوشمند و سيله نقليه به تعداد 9206 ركورد قابل بهره‌برداري مي‌باشد. (اين فايل مي‌بايست به جدول اصلي اضافه گردد).

ftp://ftp.rmto.ir/Bar-Mosafer/NewControlBarnameh/baseinfo/NAVGAN/901101/hosh_901101.rar

با اجراي برنامه cmd دستور ذيل را تايپ نموده و اجرا نماييد:

Imp bar/bar3@orcl3 file=...fromuser=bar ignore=y log=d:\log.log

ضمناً فايل اجرايي برنامه در آدرس ذيل قابل استفاده مي‌باشد:

ftp://ftp.rmto.ir/Bar-Mosafer/NewControlBarnameh/exe/90.11.01

- فرامرز مداح مديركل دفتر فنآوري اطلاعات
- شماره نامه:‌1/72/138530
- تاريخ نامه: 8/11/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License