شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي كارت هوشمند ناوگان باري در زنجان

26 بهمن 1390
چهار شنبه 15 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي كارت هوشمند ناوگان باري.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 45781/11 مورخ 11/11/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: بر اساس نامه شماره 1808/67 مورخ 22/9/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان زنجان كارت هوشمند ناوگان به شماره 2234621 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 414 ع 23 ايران 33 مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي زادي رئيس هيأت مديره
- شماره نامه‌: 17301/90
- تاريخ نامه:‌ 17/11/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License