شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي ترافيكي طرح نوروزي سال 1391

7 بهمن 1390
يكشنبه 26 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌ها حمل و نقل!

موضوع: محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي ترافيكي طرح نوروزي سال 1391

سلام عليكم؛

احراماً، عطف به نامه شماره 47943/11 مورخ 26/11/90 اداره كل محترم حمل و نقل و يارانه‌هاي استان تهران در ادامه صورتجلسه تنظيم شده در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و رعايت مفاد صورتجلسه موصوف ارايه مي‌‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 174.3/90
- تاريخ نامه‌: 4/12/90

صورتجلسه مورخ 17/11/90

با توجه به حجم ترافيك فشرده ورودي به راه‌هاي برون شهري و به منظور تسهيل در عبور و مرور در ايام تعطيلات نوروزي 1391 در جاده‌ها، حسب تصميمات متخذه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي و پليس راهوار ناجا ر جلسه مورخ 17/11/1390 در محل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با حضور اعضاي امضا كننده اين صورتجلسه، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي ترافيكي لازم در محدوده‌ي زماني 25/12/1390 لغايت 14/1/1391 تعيين و به شرح زير اعلام مي‌گردد.

الف - كليات:

1 - عبور و مرور انواع موتور سيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها و جاده‌هاي اصلي برون شهري كشور ممنوع است.

2 - در تمامي محور‌هاي برون شهري كه در ايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي باي انواع تريلر وكاميون اعمال مي‌‌گردد، عبور و مرور انواع تريلر و كاميون و تانكرهاي حامل مواد فاسد شدني و سوختي از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين دسته از وسايل نقليه فقط در راه‌هايي اعمال مي‌گردد كه مقررات يك‌طرفه شدن عبور و مور در آن‌ها اجرا مي‌شود و يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند.

ب - عمليات اجرايي:

1 - محور كرج - چالوس:

1 - 1- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15 الي 24 روز‌هاي 4، 12، 13/1/1391 از مرزن آباد به سوي كرج به صورت يك‌طرفه انجام مي‌شود و ورود وسايله نقليه از ساعت 12 الي 1 بامداد روز‌هاي بعد، از كرج به سوي مرزن‌ آباد ممنوع مي‌باشد.

1 - 2- تردد انواع كاميون و كاميونت كماكان در محور كرج - چالوس و بالعكس ممنوع مي‌باشد.

2 - محور هراز:

2 - 1 - تردد انواع تريلر در محور‌ هراز كماكان ممنوع مي‌باشد.

2 - 2- تردد انواع كاميون و كاميونت به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 24/11/390 الي ساعت 1 بامداد روز شنبه مورخ 5/1/1391 و از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 9/1/1391 تا ساعت 24 روز دوشنبه 14/1/1391 از تهران به آمل و بالغكس ممنوع مي‌باشد.

2 - 3 - تردد انواع وسايل نقليه در محور هراز از ساعت 13 الي 24 روز‌هاي 4 و 12 و 13/1/1391 از رودهن به آب‌اسك ممنوع بوده و تردد وسايل نقليه از ساعت 15 الي 24 روز‌هاي فوق از آب‌اسك تا رودهن به صورت يك طرفه خواهد بود.

3 - محور فيروزكوه:

3 - 1 - تردد انواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12 روز شنبه مورخ 27/12/90 الي ساعت 24 روز شنبه مورخ 5/1/1391 و نيز از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 9/1/1391 تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 14/1/1391 از تهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع مي‌باشد.

4 - محور قزوين - رشت:

4 - 1 - تردد انواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12 روز يك‌شنبه مورخ28/12/90 الي ساعت 1 بامداد روز شنبه مورخ 5/1/1391 و همچنين از ساعت 12 روز چهارشنبه 9/1/1391 تا ساعت 24 بامداد روز دوشنبه مورخ 14/1/1391 از قزوين به رشت و بالعكس ممنوع مي‌باشد.

5 - محور ساوه - همدان:

5 - 1 - تردد انواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12 روز يك‌شنبه مورخ 28/12/90 الي ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 2/1/1391 و نيز از ساعت 12 روز چهارشنبه 9/1/1391 الي 12 روز دوشنبه مورخ 14/1/1391 از ساوه تا سه‌ راهي روعان و بالعكس ممنوع مي‌باشد.

6 - محور‌هاي اردبيل - آستارا، اردبيل - سراب، و خلخال به اسالم و بالعكس:

6 - 1 - تردد انواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 مورخ 13/1/91 الي ساعت 24 همانروز در محورهاي فوق ممنوع مي‌باشد.

7- محورهاي مشهد- قوچان، مشهد - نيشابور و سبزوار و بالعكس:

7 - 1 - تردد نواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 روز‌هاي 27 و 27 و 29/12/1290 الي ساعت 24 هما‌ن‌روز‌ها و همچنين از ساعت 7 روز‌هاي 11 و 12 و 13/1/1391 همان‌روز‌ها ممنوع مي‌باشد.

8 - محور چمن‌بيد - بجنورد - شيروان و بالعكس:

8 - 1 - تردد انواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 روز‌هاي 27 و 27 و 29/1/1391 الي ساعت 24 همان‌روز‌ها و همچنين از ساعت 7 روز‌هاي 11 و 12 و 14/1/1391 تا ساعت 24 همان‌روز‌ها ممنوع مي‌باشد.

9 - محور‌هاي بانه - سقز - سنندچ و مريوان - سنندج:

9 - 1 - تردد انواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 روز‌هاي 27 و 27 و 29/1/1391 الي ساعت 24 همان‌روز‌ها و همچنين از ساعت 7 روز‌هاي 11 و 12 و 14/1/1391 تا ساعت 24 همان‌روز‌ها ممنوع مي‌باشد.

10 - محور گلوگاه - گرگان - جنگل گلستان - چمن بيد و بالعكس:

10 - 1 - تردد انواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 روز‌هاي 27 و 27 و 29/1/1391 الي ساعت 24 همان‌روز‌ها و همچنين از ساعت 7 روز‌هاي 11 و 12 و 14/1/1391 تا ساعت 24 همان‌روز‌ها ممنوع مي‌باشد.

11 - محور‌هاي اصلي استان بوشهر:

11 - 1 - تردد انواع كاميون‌هاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت 7 روز 27/12/1390 تا ساعت 24 روز 4/1/1391 و همچنين از ساعت 7 روز 10/1/1391 تا ساعت 24 مورخ 14/1/1391 در محورهاي اصلي استان ممنوع مي‌باشد.

12 - محور‌هاي اصلي استان اصفهان:

12 - 1 - تردد انواع كاميون‌هاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت 7 روز 27/12/1390 تا ساعت 24 روز 4/1/1391 و همچنين از ساعت 7 روز 10/1/1391 تا ساعت 24 مورخ 14/1/1391 در محورهاي اصلي استان ممنوع مي‌باشد.

13 - محور‌هاي گچساران - اصفهان، گچساران - نورآباد و ياسوج - باباميدان و بالعكس:

13 - 1 - تردد انواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 روز‌هاي 27 و 28 و 29/1/1391 الي ساعت 24 همان‌روز‌ها و همچنين از ساعت 7 روز‌هاي 10، 11 و 12 و 14/1/1391 تا ساعت 24 همان‌روز‌ها ممنوع مي‌باشد.

14 - محورهاي سفچگان - قم، كاشان - قم قديم و تهران - قم قديم:

14 - 1 - تردد انواع كاميون‌ و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 روز 4/1/1391 الي ساعت 24 همان روز و همچنين از ساعت 7 روز 13/1/1391 تا ساعت 24 مورخ 14/1/1391 ممنوع مي‌باشد.

15 - محور بندر عباس - سيرجان و بالعكس:

15 - 1 - تردد انواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 روز‌هاي 27 و 27 و 29/12/1390 الي ساعت 24 همان‌روز‌ها و همچنين از ساعت 7 روز‌هاي 10، 11 و 12 و 13/1/1391 تا ساعت 24 همان‌روز‌ها ممنوع مي‌باشد.

16 - محور سيرجان - بافت:

16- 1 - تردد انواع كاميون و تريلر به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 روز‌هاي 12 و 13/1/1391 تا ساعت 24 همان‌روز‌ها ممنوع مي‌باشد.

17 - محدوديت‌هاي جابجايي محمولات ترافيكي:

17 - 1 جابجايي محمولات ترافيكي در تمامي راه‌هاي اصلي برون شهري كشور از تاريخ 25/12/1390 تا پايان روز 15/1/1391 و از تاريخ 10/1/1391 تا پايان روز دوشنبه مورخ 14/1/1391 ممنوع مي‌باشد. شايان ذكر است براي روز‌هاي 6 و 7 و 8 و 9/1/1391 صرفاً براي محمولات ترافيكي اضطراري داري ضرورت ملي حسب تشخيص مرجع صادر كننده مجوز عبور محموله، مجوز صادر مي‌گردد.

18 - در محور‌هايي كه ممنوعيت تردد و سايل نقليه باري صورت مي‌گيرد، با تشخيص رئيس قرارگاه پليس راه استان در صورتي كه معاذير فني و ترافيكي در يك محور يا محور‌هايي وجود نداشته باشد، اجازه موقت رفت و آمد وسايل نقليه مذكور از ساعت 23 الي ساعت 7 روز بعد در محور‌هاي مورد نظر داده خواهد شد.

19 - در صورت نياز به اعمال محدوديت‌هاي پيش‌بيني نشده در محور‌هاي تحت پوشش استان‌ها به منظور كنترل و تنظيم عبور و مرور، رؤساي قرار‌گاه‌هاي پليس راه با هماهنگي پليس راه ناجا به صورت مقطعي و موضعي تصميمات مقتضي اتخاذ مي‌گردد.

20 - در صورت نياز به اعمال محدوديت‌هاي پيش‌بيني نشده در محور‌هاي مواصلاتي بين استاني، رئيس قرارگاه پليس راه استان با رؤساي قرارگاه‌هاي پليس راه‌استان‌هاي همجوار و ادارات كل راه و ترابري و حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي مربوطه هماهنگي لازم به عمل آورده و پس از كسب مجوز از پليس راه ناجا نسبت به اعمال محدوديت و ممنوعيت مورد نياز اقدام لازم به عمل مي‌آورد.

21- در صورت اتخاذ تصميمات اجرايي برابر مفاد بند‌هاي 19 و 20 فوق، مراتب توسط پليس راه راهوار ناجا در اسرع وقت به مركز مديريت راه‌هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي اطلاع داده مي‌شود.

اعضاء حاضر در جلسه:
- 1. جناب سرهنگ صمد اسفندياري معاون عمليات پليس راه راهوار ناجا
- 2. آقاي اكبر اختياري نماينده مركز مديريت راه‌هاي كشور
- 3. مهندس مهران قرباني اداره كل ايمني راه‌ها و حريم
- 4. آقاي پژمان ميرعدلي نماينده دفتر حمل و نقل مافر
- 5. آقاي علي خزايي نماينده دفتر حمل و نقل كالا
- 6. آقاي مهندس حسن عبدوس سرپرست دفتر ايمني و ترافيك
- 7. آقاي بيژن گيوي مشاور دفتر ايمني و ترافيك


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 416534

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License