شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

148 برگ بارنامه گم شده

11 اسفند 1390
پنج شنبه 1 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 49089/11 مورخ 6/12/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهرانو به استناد نامه شماره 49089/11 مورخ 6/12/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان سمنان، تعداد 148 برگ بارنامه متعلق به شركت حمل و نقل فارس به شماره 495559 لي 495707 سري م/90 مفقود يا سرقت گرديده است. لذا متضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين واحد نيروي انتظمي اعلام و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17437/90
- تاريخ نامه: 9/12/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License