شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

طرح استقبال از بهار براي ويرايش چهره‌ي تهران

14 اسفند 1390
يكشنبه 4 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: طرح استقبال از بهار.

سلام عيكم؛

احتراماً، عطف به بخشنامه شماره 34412/ص مورخ 6/12/90 مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران، در ادامه نامه شماره 1282325/615 مورخ 20/11/90 شهرداري محترم تهران در خصوص طرح استقبال از بهار به منظور پيرايش سيماي شهر تهران از عناصر و المان‌هاي زادي و اضافي ارسال مي‌گردد. مقتضي است با عنايت به مضمون نامه مورد اشاره نسبت به رعايت موارد عنوان شده اقدام مقتضي صورت پذيرد. شايان ذكر است در صورت عدم اجرا عواقب ناشي از آن بر عهده‌ي واحد صنفي مربوطه مي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 06/10ح/الف
- تاريخ نامه:‌11/12/90

از سازمان زيباسازي شهر تهران به مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران

موضوع: پيرايش سيماي شهر

سلام عليكم؛

احتراماً، نظر به اينكه شهرداري تهران از ابتداي اسفند ماه سال جاري طرح استقبال از بهار را به منظور پيرايش سيماي شهري از عناصر و المان‌هاي زايد و اضافي با هنگاهنگي شهرداري‌هاي مناطق بيست و دوگانه، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته آغاز مي‌كند، لذا در جهت هرچه بهتر اجرا نمودن طرح فوق و نمود بيشتر آن در ارتقاء كيفيت منظر شهري در سال جديد، خواهشمند است دستور فرماييد اعضاء محترم اتحاديه‌ها‌ي صنفي تحت پوشش آن مجمع نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام نمايند:
- 1. شستشو و رنگ‌آميزي كركره‌ها و نرده‌ها
- 2. جمع‌آوري و تعويض سايه‌بان‌هاي فرسوده و مندرس
- 3. پاكسازي شيشه‌ نوشته‌ها
- 4. مرمت و بازسازي تابلو‌هاي شكسته، فرسوده و رنگ و رورفته
- 5. جمع‌اوري و جذف المان‌هاي اضافي بر جداره ساختمان كاربري و محل فعاليت
- 6. جمع‌آوري قاب‌هاي خالي منصوبه و يا نصب بنر سفيد

- سيد محمد جواد شوشتري مديرعامل
- شماره نامه:‌1282325/615
- تاريخ نامه:‌20/11/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License