شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فرم جديدد گواهي ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم

14 اسفند 1390
يكشنبه 4 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:گواهي ماده 168 قانون ماليات‌هاي مستقيم.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به بخشنامه شماره 34452/575/م مورخ 27/10/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران، در ادامه نامه شماره 24437/200 مورخ 27/10/90 سازمان محترم مالياتي مستقيم منظ به نمونه فرم اصلاحي جهت آگاهي و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 01/01/ح/ الف
- تاريخ نامه: 11/12/90

- از سازمان امور مالياتي كشور
- به شوراي مركزي اصاف كشور

سلام عليكم؛

احتراماً، پيرو نامه شماره 66201 مورخ 5/8/1386 در خصوص گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم در ادامه نمونه فرم اصلاحي گواهي ياد شده ارايه مي‌شود. نظر به اينكه فرم اصلاحي جديد از ابتداي سال 1391 به جريان گذاشته خواهد شد و فرم قبلي از تاريخ مذكور از درجه اعتبار ساقط مي‌شود، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به مجامع امور صنفي (صنوف توليدي خدمات فني و توزيعي و خدماتي) سراسر كشور ابلاغ گردد.

بديهي است اعتبار گواهي‌هايي كه بر اساس فرم قبلي تا تاريخ 29/12/1390 صادر مي‌گردد طبق مقررات قانوني به قوت خود باقي خواهند بود.

- علي عسگري
- شماره نامه: 24437/200
- تاريخ نامه‌: 27/10/90

براي دريافت فرم اصلاحي اينجارا كليك كنيد.


اسناد پيوسته

فرم جديد گواهي ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم

4 مارس 2012
سند : PDF
92.4 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License