شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

براي دريافت كارت هوشمند خود اقدام كنيد

24 آبان ماه 1388
يكشنبه 15 نوامبر 2009

رياست محترم انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه در نامه‌اي از كليه رانندگان و ناوگاني كه اعتبار كارت هوشمند آنها به پايان رسيده است و يا فاقد كارت هوشمند هستند خواست تا با مراجعه به پايانه كالاي تهران نسبت به اخذ كارت هوشمند مربوطه اقدام كنند. متن اين نامه در ادامه تقديم مي‌شود:‌

بسمه تعالي

مديريت محترم مؤسسه / شركت حمل و نقل.......
- موضوع: جلوگيري از انباشته شدن كارت‌هاي هوشمند

با سلام:
- احتراما: عطف به نامه شماره 26907/11 مورخ 21/07/88 و پيرو بخشنامه‌هاي قبلي اداره كل محترم حمل و نقل پايانه‌هاي استان تهران و اين انجمن در خصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي‌رساند؛ از آنجائيكه در آينده‌اي نزديك استفاده از كارت هوشمند جهت صدور بارنامه اجباري گرديده و در حال حاضر نيز مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل موظف به صدور بارنامه تا حد ممكن از كارت هوشمند مي‌باشند لذا خواهشمند است ضمن خودداري از ارئه خدمات (بارنامه) به راننده و ناوگاني كه اعتبار رسيد كارت هوشمند آنها از تاريخ صدور بيش از دو ماه مي‌گذرد به كليه رانندگان فاقد كارت هوشمند ابلاغ تا با مراجعه به پايانه كالاي تهران نسبت به اخذ كارت هوشمند مربوطه اقدام لازم معمول نمايند.

حسين احمدي‌زاده
- رئيس هيأت مديره

رونوشت: اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران بازگشت به شماره نامه صدرالذكر جهت استحضار


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License