شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك همكاران در استان زنجان

3 فروردين 13991
پنج شنبه 22 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شمره 51081/11 مورخ 16/12/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهرن به آگاهي مي‌رساند: بر اساس نامه‌هاي شماره‌ي 21525/67 مورخ 29/11/90 و شماره‌‌ي 21560/67 مورخ 29/11/90 و شماره 21172/67 مورخ 23/11/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان زنجان مدارك مشروحه‌ي ذيل مفقود يا سرقت گرديده است. لدا متقضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه‌ي هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزدكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نمايند.
- 1. كارت هوشمند راننده 1261463
- 2. كارت هوشمند ناوگان 4220796
- 3. كارت هوشمند راننده 1261429
- 4. كارت هوشمند ناوگان 162797 متعلق به كاميون تحت شمار‌ي اتظامي 455 ع 11 ايران 87

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17513/90
- تاريخ نامه:‌17/12/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License