شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

درخواست اعزام كاميون براي حمل شيشه از اردكان

22 فروردين 1391
سه شنبه 10 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل ونقل!

موضوع: اعزام كاميون

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 293/11 مورخ 9/1/91 اداره كل محترم حمل ونقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 26752/93 مورخ 27/12/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان يزد در خصوص اعزام كاميون جهت حمل شيشه از شهرستان اردكان جهت آگاي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 817557/91
- تاريخ نامه:‌21/1/91

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان يزد
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌ةا

موضوع: درخواست اعزام كاميون

سلام عليكم؛

احتراماً، با عنايت به درخواست انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل و كالاي شهرستان اردگان و نظر به راه‌اندازي كارخانه شيشه فلوت اردكان خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو شايسته به كليه شركت‌هاي صنفي حمل و نقل كالاي آن استان به منظور اعزام كاميون مناسب حمل شيشه به اين استان اقدام و از نتيجه اين اداره كل را مطلع فرمايند.ضمناً به منظور هماهنگي با انجمن صنفيمذكور شماره‌هاي 03527236480 و همراه 09131529853 حهت تماس اعلام مي‌گردد.

- محمد رضا بشيري مديركل
- شماره نامه:‌26752/93
- تاريخ نامه: 27/12/1390


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License