شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك همكاران در استان كردستان

9 رديبهشت 1391
شنبه 28 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي كارت

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 1697/11 مورخ 27/1/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: بر اساس نام‌هاي شماره‌ي 13869/73 مورخ 8/2/91 و شماره‌ي 13590/73 مورخ 2/12/90 و شماره 9014049/73 مورخ 11/12/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كردستان مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه‌ي هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.
- 1. كارت هوشمند ناوگان به شماره 2548474 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 236 ع 45 ايران 51
- 2. كارت هوشمند ناوگان به شماره 419027 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 249ع 24 ايران 51
- 3. كارت هوشمند ناوگان به شماره 196296

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:17613/91
- تاريخ نامه: 29/1/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License