شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم استفاده از نشان‌هاي اديان ديگر

1 خرداد 1391
دو شنبه 21 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 4278/55/ع مورخ 23/2/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در ادامه نامه شماره 5547/م/ح مورخ 5/2/91 سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان تهران منظم به نامه شماره 6563/32/م مورخ 27/12/90 مركز اصناف و امور بازرگانان ايران در خصوص استفاده تبليغاتي از علائم و نشانه‌هاي مذهبي مسيحيت، رزتشت و ساير اديان توسط برخي از واحدهاي حوزه اصناف جهت آگاهي ارسال مي‌گردد. خواهسمند است به منظور جلوگيري از تبليغ فرقه‌هاي مذكور نسبت به رعايت دقيق دستورالعمل موصوف اقدام لازم معمول نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 0316/ح/الف
- تاريخ نامه: 28/2/91

- از سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان تهران
- به مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران

با سلام و احترام

در ادامه نامه شماره 6538/22/م مورخ 27/12/90 مركز محترم اصناف و بازرگانان ايران در خصوص استفاده تبليغاتي از علائم و نشانه‌هاي مذهبي مسيحيت، زرتشت و ساير اديان توسط برخي از واحادهاي اصناف ارسال مي‌گردد. شايسته است دستور فرمايند با قيد فوريت برابر مقررات اقدامات لازم معمول و از نتيجه در اسرع وقت اين سازمان را مطلع نمايند.

- يداله صادقي رئيس سازمان
- شماره نامه:‌5547/م/ح
- تاريخ نامه: 5/2/91

- از مركز اصناف و بازرگانان ايران
- به سازمان‌هاي محترم صنعت، معدن و تحارت 31 استان كشور

سلام عليكم؛

طبق اطلاعات واصله برخي اقشار وابسته از جمله در حوزه اصناف، جهت تزئين خودروها، اماكن يا كالاها به صورت ناآگانه يا ناخودآگاه از علائم تبليغي تبشيري مسحيت، زرتشت يا از علائم و نشان‌هاي مذهبي ساير اديان استفاده مي‌نمايند. در اين خصوص نقش نماد فروهر (نشان مذهبي رزتشتيان) از لحاظ كميت و تعدد، بيشترين ميزان را به خود اختصاص مي‌دهد، به طوري كه استفاده از اين نماد در برخي از ساختمان‌ها، ويترين مغازه‌ها و ... موجو جلب توچه مردم و بعضاً با توضحيات ضد اسلامي و با گرايش به باستان‌گرايي افراطي نيز همراه بوده است.

لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اطلاع رساني جهت جلوگيري از تبليغ فرقه‌هاي مذكور، اقدامات قانوني انجام گردد. ق/محرمانه

- حسن رادمرد رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان
- شماره نامه:‌6538/22/م
- تاريخ نامه: 27/12/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License