شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك همكاران در استان كردستان

8 خرداد ماه 1391
سه شنبه 29 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديرن محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 7829/11 مورخ 1/3/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند به استناد نامه‌هاي شماره 898/73 مورخ 2/2/91 و شماره 1302/73 مورخ 11/2/91 و شماره 1618/73 مورخ 20/2/91 و شماره 682/73 مورخ 27/1/91 و شماره 807/73 مورخ 30/1/91 و شماره 1489/73 مورخ 17/2/91 و شماره 614/73 مورخ 26/1/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كردستان، مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا متقضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.
- 1. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4164283 متعلق به كاميون به شماره 86 - 892 ع 11
- 2. كارت هوشمند ناوگان به شماره 2080243 متعلق به كاميون به شماره 31 - 934 ع 22
- 3. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1976919 متعلق به كاميون به شماره 51 - 524 ع 19
- 4. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4253750 متعلق به كاميون به شماره 51 - 369 ع 42
- 5. كارت هوشمند راننده به شماره 13206820 متعلق به كاميون به آقاي عباس خدارحم
- 6.كارت هوشمند ناوگان به شماره 4155018 متعلق به كاميون به شماره زاهدان - 148 ق 11
- 7. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4229432 متعلق به كاميون به شماره 51 - 453 ع 13

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 17896/91
- تاريخ نامه:‌7/3/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License