شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بخشنامه فوري در خصوص عملكرد مالياتي سال 1389

17 خرداد 1391
چهار شنبه 6 ژوئن 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 5781/2230/م مورخ 6/3/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران به آگاهي مي‌رساند، براساس توافق و تفاهم نامه عملكرد مالياتي 1389 مشاغل في ما بين مجمع محترم مذكور و سازمان محترم امور مالياتي، مقتضي است در صورت عدم صدور برگ قطعي آن مؤسسه/شركت حمل و نقل از طريق حوزه هاي مالياتي، در اسرع وقت مراتب را با ذكر نام و حوزه مالياتي مربوطه جهت اقدامات بعدي به اين اتحاديه اعلام نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌10369/ح/الف
- تاريخ نامه: 10/3/91

نامه مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران

با سلام

احتراماً در اجراي توافق و تفاهم نامه عملكرد مالياتي سال 1389 مشاغل خواهشمند است در صورت عدم صدور برگ قطعي اعضاي تحت پوشش آن اتحاديه از طريق حوزه‌هاي مالياتي و در اجراي مفاد توافق و تفاهم نامه منعقده في‌مابين مجمع و سازمان امور مالياتي در اسرع وقت مراتب را با ذكر نام و حوزه مالياتي مربوط به اين مجمع منعكس نماييد.

- با احترام. قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- شماره نامه:‌5781/230/م
- تاريخ نامه: 6/3/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License