شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رعايت نكات حفاظتي و امنيتي

20 تير 1391
سه شنبه 10 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: رعايت نكات حفاظتي و امنيتي.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 7549/250/10/ن مورخ 23/3/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران، در ادامه نامه شماره 1/91/3/1714 مورخ 12/3/91 معاونت محترم نظارت بر اماكن عمومي پاوافاتب در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 10457/ح/الف
- تاريخ نامه:‌12/4/91

- از معاونت نظارت بر اماكن عمومي پاوافاتب
- به رياست محترم مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي

- موضوع: آگاه سازي

سلام عليكم

با احترام با توجه به سرقت از واحدهاي صنفي از طريق شكستن شيشه سكوريت ضمن بررسي كارشناسانه مشخص گرديد اغلب متصديان برابر عرف متداول در بازار به هنگام اذان ظهر، استراحت و صرف ناهار تنها به بستن درب شيشه‌اي اكفا نموده و از كشيدن كركره و حفاظ‌هاي فلزي خودداري مي‌نمايند كه سارقين از فرصت پيش آمده استفاده كرده و با اهرم قراردادن پيچ گوشتي زير درب سكوريت اقدام به بلند كردن و باز نمودن درب بدون هيچگونه آثاري در صحنه مي‌نمايند. لذا شايسته است دستور فرماييد به كليه اتحاديه‌هاي تحت پوشش در خصوص رعايت نكات حافظتي و امنيتي توسط واحدهاي زيرمجموعه اطلاع رساني و آگاه سازي لازم صورت پذيرت تا با هوشياري بيشتر نسبت به رعايت موارد ايمني و پيشگيرانه اقدام نمايند.

- معاونت نظارت بر اماكن عمومي پاوافاتب سرهنگ علي راقي
- شماره نامه:‌1/91/514/3/1714
- تاريخ نامه: 12/3/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License