شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي بارنامه شركت حمل و نقل احسان بار تفت

16 مرداد 1391
دو شنبه 6 اوت 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي بارنامه .

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 15903/11 مورخ 4/5/1391 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند به استناد نامه شماره 6408/93 مورخ 5/4/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان يزد، تعداد 25 برگ بارنامه از شماره سرياف 635001 لغايت 635025 سرعي د/90 مربوط به شركت حمل و نقل احسان با تفت مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديك‌ترين واحد نيروي انتظامي اعلام و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌18228/91
- تاريخ نامه: 10/5/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License