شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست رانندگان متخلف را خودتان دانلود فرماييد

16 مرداد 1391
دو شنبه 6 اوت 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: رانندگان محروم از دريافت خدمات.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 15896/11 مورخ 4/5/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و پيرو مكاتبات قبلي مبني بر ارسال ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات به آگاهي مي‌رساند: به استناد نامه شماره 5/71/4648 مورخ 25/4/91 مديركل محترم حقوقي و تدوين مقررات،‌ من بعد مشخصات رانندگان متخلف به مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كتباً اعلام نخواهد شد و كليه اعضاء مكلفند نسبت به دانلود مشخصات آنان به صورت هفتگي اقدام نمايند. بديهي است در صورت صدور بارنامه و ارايه خدمات براي اينگونه رانندگان، تخلف محسوب،‌ و با مؤسسه/شركت خاطي از طريق مراجع ذيربط برخورد خواهد شد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌18227/91
- تاريخ نامه:‌10/5/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License