شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

براي دريافت پروانه عبور نمايندگان آشنا را معرفي كنيد

4 شهريور 1391
شنبه 25 اوت 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: پروانه عبور (ترافيكي)

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 6026/5/الف/91 مورخ 10/5/91 انجمن صنفي محترم شركت‌هاي حمل و نقل سنگين (بوژي داران) در خصوص موضوع فوق‌الذكر به آگاهي مي‌رساند، نظر به اينكه اغلب نمايندگان معرفي گرديده از جانب مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل به دليل نداشتن اطلاعات لازم از نحوه دريافت پروانه عبور و تكميل فرم درخواست، ‌مشكلاتي را براي پرسنل صدور پروانه (انجمن صنفي شركت‌هاي حمل و نقل سنگين) بوجود آورده است. لذا به منظور جلوگيري از اتلاف وقت و هرگونه مشكلي در اين زمينه، خواهشمند است صرفاً يك نفر از دو نيروي معرفي شده كه داراي تجربه كافي و آشنايي كافل به امور مورد اشاره باشند را معرفي نموده از معرفي افراد متفرقه جداً خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 18397/91
- تاريخ نامه: 28/5/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License