شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

آخرين خبر از بيمه تكميلي درمان و عمر رانندگان بار كشور

6 شهريور 1391
دو شنبه 27 اوت 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: بيمه تكميلي درمان و عمر رانندگان بار كشور.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 8251/91/الف/ك مورخ 4/6/91 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق به آگاهي مي‌رساند، با عنايت به تصميمات متخذه، قرارداد بيمه تكميلي درمان و عمر رانندگان بار كشور از روز دوشنبه مورخ 13/6/91 به كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي رانندگان بار كشور واگذار مي‌گردد. لذا ضمن تشكر و قدرداني آن همكاران محترم كه در طي دو دوره اين مسؤليت را عهده دار بوده و در انجام اين اقدام خيرخواهانه به قشر زحمتكش جامعه با اين انجمن همكاري همه جانبه را داشته‌اند، از طرف خود و هيأت مديره موفقيت هرچه بيشتر شما عزيزان را از درگان ايزد منان مسئلت مي‌نمايد. ضمناً از آنجائيكه قرارداد بيمه مورد نظر پايان روز يك‌شنبه 12/6/91 منتقضي مي‌گردد، از آن مدير محترم تقاضا دارد با واريز حق بيمه‌هاي معوقه و تسويه حساب با شركت محترم بيمه ايران هرچه سريع تر اقدام نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌18334/91
- 5/6/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License