شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

معرفي سامانه الكترونيكي براي دريافت شماره اقتصادي

12 شهريور 1391
يكشنبه 2 سپتامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: دريافت شماره اقتصادي.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به بخشنامه شماره 14756/311/م مورخ 28/5/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران به آگاهي مي‌رساند؛ به منظور بهره ‌مندي از تسهيلات مقرر در بند‌هاي 3 و 5 صورتجلسه توافق، موضوع تبصره 5 ماده 100 و خود اظهاري ماده 158 قانون ماليات مستقيم (ق.م.م) مبني بر تعيين درآمد مشول ماليات عملكرد سال 1390 صاحبان مشاغل بندهاي الف.ب.ج، و همچنين به منظور جلوگيري از تضييع حقوق خود، خوااهشمند است حداكثر تا تاريخ 3/8/91 جهت ثبت نامه و دريافت شماره اقتصادي خود به سامانه الكترونيك سازمان امور مالياتي به نشاني www.tax.giv.ir مراجعه نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 10638/ح/الف
- تاريخ نامه: 6/6/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License