شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تعليق شش ماهه برخي از پرونده‌هاي مالياتي

14 آبان 1391
يكشنبه 4 نوامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

با سلام؛

احتراماً، در ادامه بخشنامه شماره 20401/367/م مورخ 6/8/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در خصوص مادتين 16 و 15 موضوع آئين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستفيم جهت آگاهي و بهره‌برداري ارايه مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 10792/ح/الف
- تاريخ نامه: 9/8/91

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه محترم حمل و نقل كالاي بين‌شهري

با سلام؛

احترماً، پيرو بخشنامه شماره 19530/355/م مورخ 24/7/01 به استحضار مي‌رساند با توجه به دستور رياست محترم جمهور و همچنين معاونت محترم ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور با توجه به مادتين 16 و 15 موضوع آئين‌نامه‌ اجرايي تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم با توجه به مشكلات بوجود آمده براي افراد مشمول مقرر گرديد تا زمان اصلاح آئين‌نامه فوق الذكر تمام پرونده‌هاي مالياتي كه در مرحله هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و يا وصول و اجرا مي‌باشند به مدت شش ماه به صورت موقت به حالت تعليق در آيند. خاطر نشان مي‌دارد موضوع فوق اذكر شامل ماليات حقوق و ماليات تكليفي نمي‌باشد و اتحاديه‌هاي تحت پوشش مي‌بايست جهت احقاق حقوق خود نسبت به اعلام اعتراض به برگه‌هاي تشخيص به ادارات مربوطه در مهلت مقرر اقدامات لازم را به عمل آورند. مراتب جهت اطلاع و اقدامات لازم ايفاد مي‌گردد.

- با احترام قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- شماره نامه: 20401/367
- تاريخ نامه: 6/8/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License