شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نرخ ديه كامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال 1392

24 فروردين 1392
شنبه 13 آوريل 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع: نرخ ديه كامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال 1392.

با سلام؛

احترماً، عطف به نامه شماره 137/11 مورخ 6/.1/92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌ تهران به پيوست (در ادامه) نامه شماره 5/71/129 مورخ 5/1/92 مديركل محترم دفتر حقوقي منظم به تصوير ابلاعيه شماره 25399/1/92 مورخ 6/12/91 وزارت محترم دادگستري منعكس در روزنامه رسمي شماره 19805 در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و بهره برداري لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 8/92
- تاريخ نامه:‌19/1/92

- از اداره كل دفتر حقوقي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع:نرخ ديه كامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال 1392

سلام عيلكم؛

احتراماً، تصوير ابلاغنامه شماره 25399/1/91 مورخ 6/12/1391 وزارت دادگستري منعكس در روزنامه رسمي شماره 19805 مورخ 9/12/1391 متضمن موضوع فوق جهت آگاهي و بهره‌برداري به پيوست (در ادامه) ارسال مي‌گردد.

- عباسعلي بني اسدي مديركل دفتر حقوقي
- شماره نامه:‌5/71/129
- تاريخ نامه:‌5/1/92

متن اطلاعيه به نقل از روزنامه رسمي كشور

- جناب آقاي بختياري
- وزير محترم دادگستري

بازگشت به نامه شماره 5651/01/91/م - 1/12/1391 در خصوص تعيين نرخ ديه در سال 1392 رياست محترم مرقوم فرمودند:

«با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده و رعايت مصالح مختلفه، قيمت ديه كامله در ماه‌هاي غيرحرام، از ابتداي سال 1392 مبلغ يك ميليارد و يكصد و چهل ميليون ريال تعيين مي‌گردد».

لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌‌گردد.

- رئيس حوزه رياست قوه قضائيه - علي خلفي
- شماره نامه: 100/46737/9000
- تاريخ نامه:‌5/12/1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License