شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اصلاح مواد 15 و 16 آئين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم

25 ارديبهشت 1392
چهار شنبه 15 مه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع: اصلاح مواد 15 و 16 آئين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم.

سلام عليكم؛

احتراماً، به پيوست (در ادامه) نامه شماره 2184/455/م مورخ 11/2/92 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران، مبني بر اصلاح مواد 15 و 16 آئين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380 و مصوبه هيأت وزيران جهت آگاهي و رعايت مفاد كامل نامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌74/ح/الف
- تاريخ نامه:‌25/2/92

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه حمل و نقل كالاي برون شهري

با سلام

احتراماً،‌ به استحضار مي‌رساند در خصوص اصلاح مواد 15 و 16 آئين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380 و مصوبه هيأت وزيران موارد ذيل جهت آگاهي و انجام اقدامات لازم خاطر نشان مي‌دارد، اشخاص موضوع ماده 139 قانون مكلف به انجام ساير تكاليف مربوط از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهند بود با توجه به حذف عبارت «و كسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث از ماده 15 آئين‌نامه اجرايي ياد شده از تاريخ 29/12/1391 عدم كسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث توسط اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحي قانون مذكور موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع ماده 139 اصلاحي قانون فوق الذكر نخواهد بود. شايان ذكر است عملكرد اتحاديه‌ها كه به دليل اجراي آئين‌نامه مذكور مشمول پرداخت ماليات شده بودند با مراجعه به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي حوزه فعاليت و رعايت اصلاحيه مواد 15 و 16 آئين‌نامه مشمول معافيت بند ي ماده 139 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌‌گردند.

- با احترام. قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- شماره نامه:‌2184/455/م
- 11/2/92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License