شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
نقل از بيست و يكمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»‌:

راه نقشه‌ي آينده

12 بهمن ماه 1388
دو شنبه 1 فوريه 2010 بوسيله ى گروه نويسندگان

موضوع اصولي بيست و يكمين شماره‌ي نشريه‌ي «پيام كارفرمايان»‌ ويژه‌ي دي ماه 1388 حكم تاريخي شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران است كه بر اساس آن مداخلات برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در امور داخلي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران فاقد مبنا جايگاه شناخته شده است.

يكي از يادداشت‌هاي اين شماره‌ي پيام كارفرمايان برنامه‌ي كلان اين كانون عالي براي سال 1389 را فهرست وار بيان كرده است. متن اين مقاله در ادامه تقديم مي‌شود؟

با صدور حكم تاريخي شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران، كه بر اساس آن ادعاي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و ثبت يك كانون عالي كارفرمايي ديگر با شماره‌ي ثبت كانون عالي اصلي باطل شناخته شده است، جريان اتحاديه‌گرايي در ايران وارد يك مرحله‌ي نوين از حيات اجتماعي خود مي‌شود. اينكه اين مرحله چه ويژگي‌هايي دارد موضوع نوشته‌هاي ديگري است. اما اين نوشته خطوط كلي برنامه‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي سال آينده را براي بررسي اعضاء، فهرست‌وار مورد توجه قرار مي‌دهد:

- 1.برگزاري مجمع عمومي فراگير با شركت تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور و انتخاب هيأت مديره‌ي منتخب تمام تشكل‌ها‌ي كارفرمايي در بهار سال 1389
- 2. تشكيل گروه «حقيقت ياب» براي بررسي و تحليل عوامل بروز انشعاب در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي و تدوين راهكارهايي براي برطرف ساختن آن عوامل.
- 3. حضور مؤثر در نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار در خرداد ماه سال 1389.
- 4. تدارك برگزاري ششمين همايش ملي كار به صورت سه‌جانبه ( و در صورت عدم همكاري دولت، به صورت دوجانبه) در پائيز سال 1389.
- 5. تدوين پيش‌نويس «برنامه‌ي ملي كسب و كار» براي سال‌هاي 1390 تا 1394 از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با مشاركت تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور.
- 6. پيشنهاد «برنامه‌ي ملي كسب و كار» براي سال‌هاي 1390 تا 1394 به «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» براي اصلاح و تصويب نهايي.
- 7. تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براساس «برنامه ملي كسب و كار» براي سال‌هاي 1390 تا 1394.■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 448029

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كانون عالي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License