شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تكثير بارنامه تمبردار دولتي براي ذينفعان

18 خرداد 1392
شنبه 8 ژوئن 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع: بارنامه تمبردار دولتي.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 6197/11 مورخ 1/3/92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست نامه شماره 1/74/19525 مورخ 29/2/92 مدير كل محترم دفتر حمل و نقل كالا در خصوص چاپ بارنامه تمبردار دولتي در يك برگ (دونسخه‌اي) مبني بر ارايه اصل نسخه اول مربوط به گيرنده كالا و نسخه دوم مربوط به راننده مي‌باشد ارسال مي‌گردد. لذا مقتضي است پس از صدور بارنامه نسبت به تهيه يك نسخه از تصوير بارنامه تمبردار براي خود و فرستنده كالا به مهر و امضاء اصل اقدام نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 229/92
- تاريخ نامه: 11/3/92

- از دفتر حمل و نقل كالا
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: بارنامه تمبردار دولتي.

با سلام و احترام

پيرو نامه شماره 1/74/143506 مورخ 23/12/91 در خصوص چاپ بارنامه تمبردار دولتي در يك برگ (دو نسخه)‌ به آگاهي مي‌رساند:

يك نسخه اصل بارنامه مربوط به گيرنده كالا و نسخه دوم نيز مربوط به راننده مي‌باشد. لذا خواهشمند است موضوع به نحو مقتضي به اطلاع رانندگان، مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تعابعه آن استان رسانيده شود. لازم به ذكر است مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل مكلف مي‌باشند تا نسبت به تهيه يك نسخه تصوير بارنامه پس از صدور براي خود و ساير ذينفعان با مهر و امضاي اصل اقدام نمايند.

- داريوش باقر جوان مديركل دفتر حمل و نقل كالا
- شماره نامه: 1/74/19525
- تاريخ نامه: 29/2/1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License