شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تسهيلات جديد براي تحصيل در دانشگاه جامع علمي كاربردي

23 خرداد 1392
پنج شنبه 13 ژوئن 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع:‌ برگزاري دوره‌هاي كارداني و كارشناسي دانشگاه جامع علمي كاربردي در رسته كارداني و كارشناسي.

سلام عليكم؛

احتراماًف در ادامه نامه شماره 44681/18ع مورخ 12/3/92 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و بهره‌برداري ارايه مي‌شود.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌180/ح/الف
- تاريخ نامه: 18/3/92

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه صنف حمل و نقل برون شهري

سلام علكيم

احتراماً، به موجب نامه شماره 969/10/7 مورخ 6/3/92 شوراي اصناف كشور نظر به اينكه داشنگاه جامع علمي - كاربردي با هدف فراهم آوردن موجباتي جهت تربيت نيروي انساني متخصص و مورد نياز بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي فرهنگي كشور به نحوي كه فارغ التحصيلان هر يك از مؤسسات وابسته به اين دانشگاه بتوانند براي كاري كه به آن‌ها محول مي‌شود دانش و مهارت لازم را كسب كنند، از مهر ماه سال جاري براي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي در نظام‌هاي پودماني و ترمي بدون آموزش و صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي و معدل ديپلم،‌ دانشجو پذيرش خواهد كرد. بنا بر اين نوع پذيرش در دو نيم سال مهر و بهمن ماه، فرد هر زمان مي‌تواند يك پودمان تحصيلي را در يك مركز و پودمان ديگر را در زمان ديگر و در مكان ديگري بگذراند و با گذراندن تمام پودمان‌ها طي فرايندي، امكان تجميع تمام پودمان‌ها وجود دارد. مراتب جهت هرگونه اقدامي مقتضي ايفاد مي‌گردد.

- قاسم نوده فراهاناي رئيس مجمع
- شماره نامه: 4681/18 ع
- تاريخ نامه:‌12/3/1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License