شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

توقيف كاميون و جلوگيري از ارايه خدمات به راننده

9 مهر 1392
سه شنبه 1 اكتبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شرككت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع: توقيف كاميون و جلوگيري از ارايه خدمات به راننده.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 17812/11 مورخ 18/6/92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منضم به تصوير نامه شماره 6/72/51582 مورخ 23/5/92 دفتر محترم آمار ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي درخصوص مفررات مربوط به نحوه بارگيري و مهار ايمن بار وسايل نقليه باربري جاده‌اي جهت آگاهي و رعايت كامل مفاد نامه‌هاي فوق الذكر ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 646/92
- تاريخ نامه: 646/92

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي تهران

موضوع: توقيف كاميون و جلوگيري از ارايه خدمات به راننده.

با سلام

برابر گزارش‌ها و بررسي‌هاي به عمل آمده مشاهده گرديد، كاميون و تريلي‌هاي شركت‌هاي حمل و نفل كالاي داخلي تحت پوش آن انجمن، بدون رعايت مقررات مربوط به نحوه بارگيري‌ و مهار ايمن بار وسايل نقليه باربري جاده‌اي اقدام به حمل محمولات و باعث وقوع حواث ناگوار در جاده‌هاي كشور مي‌گردند. لذا با عنايت به اعلام دفتر ايمني و ترافيك طي نامه پيوست به شماره ثبتي 15216/11 رعايت موارد معنونه را الزامي دانسته و تأكيد مي‌گردد ضمن اعلام موارد به شركت‌هاي حمل و نقل كالاي تحت پوشش، درحمل كالاها نسبت به مهار مناسب و ايمن سازي محمولات مورد نظر، اهميت و اقدام خاص و ويژه معمول گردد.

- سيد يعقوب ميكتولي مدير
- شماره نامه: 17812/11
- تاريخ نامه: 18/6/1392

- از اداره كل دفتر آمار ايمني و ترافيك
- به اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان خوزستان

موضوع: مهار ايمن بار محمولات كاميون‌هاي كفي.

سلام عليكم؛

احتراماً، برابر گزارش ارسالي طي نامه شماره 114/12/110/35/8/13 مورخ 16/4/92 پليس راه راهوار ناجا - معاونت حمل و نقل و مهندسي ترافيك به شماره ثبتي 39871 و ضمايم آن در خصوص حمل محصولات غيرايمن مصالح ساختماني از جمله آجر‌هاي بسته‌اي، موزائيك، كاشي، سراميك، گچ، سيمان و كيسه‌هاي مواد شيميايي ارسالي از ساير استان‌هاي كشور به مناطق مرزي (شلمچه و چزابه) توسط تريلي‌هاي كفي بدو لبه و محافظ به آگاهي مي‌رساند، مطابق بند (ي) رديف 1-1 ماده آئين نامه نحوه بارگيري، حمل و مهار ايمن بار وسايل نقليه باربري جاده‌اي، بارهايي از قبيل محصولات كشاورزي، معدني، صنعتي و مصالح ساختماني كه نيازمند بسته بندي خاصي نيستند به عنوان بارهاي فله‌اي معرفي گرديده‌اند و طبق بند ح همان رديف بارهاي فله‌اي و جداشدني به عنوان زير مجموعه‌ بارهاي محاط (بارهايي كه توسط ساختار بارگيري وسيله نقليه اعم از ديواره‌ها، باربندها، درها و باردهاي ديگر احاطه شود) شناخته شده است. با عنايت به مراتب فوق موارد زير در خصوص اين نوع بارها به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1 - مطابق ماده 61 آئين‌نامه مذكور براي مهار كيسه و گوني بايد بسته‌ها را به پهلو خواباند و در گوشه‌ها با زاويه مناسب جاسازي كرد به نحوي كه دو رديف روي هم در يك جهت قرار نگرفته و بار شكل واحدي داشته باشد.

تبصره1. اگر نرده‌هاي جانبي به خوبي ثابت نشده باشند، براي مهار بارهاي كناري بايد از بند استفاده كرد. (حمل محمولات با تريلرها و كاميون‌هاي لبه دار اطاقدار)

تبصره 2. در مار بارهايي كه داراي سطح لغزنده هستند، براي گيرداري بيشتر لايه‌هاي بار بايدلايه‌هاي افزاينده اصطكاك استفاده شود.

2. مطابق ماده 65 آئين نامه موصوف در مهار بارهاي فله‌اي و جداشدني بايد دقت نمود كه بار كاملاً محاط شود و يا در وسيله نقليه‌اي قرار گيرد كه در آن احتمالاً ريختن هيچ قسمت از بار وجود نداشته باشد. همچنين براي مهار بارهاي سبك وزن درون كاميون‌هاي روباز كه در تماس با جريان باد هستند و يا تجت تأثير پرش‌هاي ناشي از ناهمواري‌هاي سطح جاده قرار مي‌گيرند، بايد از چادرهاي برزنتي و روكش‌هاي توري استفاده كرد.

تبصره 1. بارهاي فله‌اي و جدا شدني نظير محمولات فوق الاشاره به هيچ عنوان نبايد توسط وسايل نقليه با بارگير‌هي بدو محافظ جانبي تيپرهاي بدون ديواره حائيل حمل شوند و همچنين محافظ‌هاي جانبي بر روي بارگير بايد از مقاومت كافي در برابر فشارهاي وارده از طرف بار بندها برخوردار بوده و عاري از هر نوع شكاف، پوسيدگي، شكستگي و ناپايداري باشد.

بديهي است در صورت بروز تخلف و تصادفات رانندگي ناشي از عدم مهار ايمن بار و عدم چيدمان صحيح محمولات و گزارش موارد مذكور، با توجه به مسؤليت شركت حمل و نقل صادر كننده بارنامه و راننده،‌ با شركت و راننده خاطي در قالب كميسيون‌هاي مربوطه برخورد قانوني به عمل خواهد آمد. خواهشمند است دستور فرماييد موضوع فوق به نحو مقتضي به انجمن‌هاي صنفي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي و رانندگان منعكس تا اقدامات لازم صورت پذيرد.

- مديركل دفتر آمار و ايمني و ترافيك. سيد عزيز سيدجيفرودي
- شماره نامه: 6/72/51582
- تاريخ نامه: 23/5/1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 409783

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License