شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

سرقت پروانه‌هاي كسب

16 مهر 1392
سه شنبه 8 اكتبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع: سرقت پروانه‌هاي كسب.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 17167/20ص مورخ 8/7/92 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق به آگاهي مي‌رساند: بر اساس نامه شماره 7973/م/ح مورخ 20/6/92 سازمان محترم صنعت،‌ معدن و تجارت استان تهران و به استناد نامه شماره 9586/22/م مورخ 30/5/92 رياست محترم مركز اصناف و بازرگانان ايران، پروانه‌هاي كسب خام به شماره سريال‌هاي 239275 الي 239300 و 563346 تا 563400 از دفتر نمايندگي اصناف شهر نخل تقي (از توابع شهرستان كنگان استان بوشهر) مورد سرقت قرار گرفته،‌ لذا مقتضي است در صورت مشاهده، مراتب را سريعاً به تزديكترين مراجع نيروي انتظامي، قضايي گزارش فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 486/ج/الف
- تاريخ نامه: 15/7/92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License