شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اعزام كاميون تانكر دار

6 آبان 1392
دو شنبه 28 اكتبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع: اعزام كاميون تانكردار.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 21967 مورخ 20/7/92 ادره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استن تهران به آگاهي مي‌رساند: به استناد نامه شماره 1/74/73374 مورخ 16/7/92 مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا و نامه شماره 48229/05 مورخ 14/7/92 شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران، مبني بر پهلوگيري چند فروند كشتي در بندر هرمزگان و نياز مبرم به كاميون‌هاي تانكر دار، مقتضي است در صورت امكان نسبت به اعزام كاميون مناسب به استان موصوف اقدام لازم معمول و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌783/92
- تاريخ نامه: 30/7/92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License