شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي پروانه‌هاي كسب خام

9 آبان 1392
پنج شنبه 31 اكتبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع: مفقودي پروانه‌هاي كسب خام

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 20330/20ص مورخ 4/8/92 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران و به استناد نامه شماره 29554/92/117 مورخ 15/7/92 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، پروانه‌هاي كسب خام به شماره سريال‌هاي 16411 و 164639 از اتحاديه صنف آرايشي بهداشتي استان مشهد مفقود گرديده است. لذا در صورت مشاهده به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي مراتب را سريعاً به مراجع انتظامي و قضائي گزارش فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 568/ح/الف
- تاريخ نامه: 6/8/92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License