شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

احتمال ریزش برف وهمکاری باعوامل محترم شهرداری مناطق 22گانه

سه شنبه 16 فوريه 2010

سلامٌ علیکم:

احتراماً: عطف به نامه شماره 21052/1290/ن 10 مورخ 25/09/88مجمع محترم امورصنفی توزیعی وخدماتی تهران درخصوص موضوع صدرالذکربه آگاهی می رساند؛برحسب نامه شماره 653606/620مورخ11/09/88مدیرعامل محترم شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهروگزارش های واصله ازسازمان هواشناسی وادارات مرتبط مبنی براحتمال ریزش برف درسطح شهرتهران ،خواهشمنداست به منظورجلوگیری ازیخ زدگی پل های نفررووماشین رودر مجاورواحدهای صنفی خود نسبت به برف روبی آن وهمچنین پرهیزارنصب و استقرار هرگونه موانع فیزیکی واقلام مازاددرمعابرعمومی وحواشی خیابان که سبب ایجادلطمات وخسارات برای عابرین وخودروهای عبوری بالاخص درمواقع لغزندگی وپس ازبارش می گردد اقدام بایسته انجام پذیرفته وهمکاری لازم نیزدراینخصوص باعوامل محترم شهرداری مناطق 22گانه به عمل آید .

-حسین احمدی زاده
- رئیس اتحادیه

رونوشت:مجمع محترم امورصنفی توزیعی وخدماتی تهران عطف به شماره نامه صدرالذکرجهت استحضار


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License