شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي يك برگه بارنامه

9 دي 1392
دو شنبه 30 دسامبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: مفقودي بارنامه

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شمراه 28993/11 مورخ 20/9/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند؛‌ به استناد نامه شمراه 7147/15 مورخ 22/7/92 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان قزوين، تعداد يك برگ برنامه به شماره سريال 635274 سري ج/92 مربوط به شركت حمل و نقل رهنور ياران مفقود گرديده، لذت مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين واحد نيروز انتظامي اعلام و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 1079/92
- تاريخ نامه:‌7/1/92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 416534

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License