شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اصلاح ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم

سه شنبه 16 فوريه 2010

باسلام:

احتراماً:عطف به رونوشت نامه شماره 6577/88/الف/ک مورخ 05/11/88 کانون محترم انجمنهای صنفی کارفرمایان مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل کالای کشوروضمائم مربوطه ،درخصوص ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم موضوع کسر5%مالیات تکلیفی ازکرایه مندرج درهربارنامه مصرفی که باتلاش مستمرکانون مذکوروسازمان محترم راهداری وحمل ونقل جاده ای تحقق یافته است به آگاهی می رساند؛با اضافه کردن کلمه «قرارداد»قبل ازعبارت «حمل ونقل»درمتن ماده مذکورتوسط مجلس محترم شورای اسلامی که به تأییدشورای محترم نگهبان نیزرسیده است ، منبعدمحمولاتی راکه صرفاً درچارچوب قرارداد منعقده حمل می گردند،مشمول ماده 104قانون صدرالذکر خواهند بود، درغیراینصورت (بدون قراردادحمل )مشمول قانون فوق نمی باشند.

—حسین احمدی زاده
- رئیس هیئت مدیره

رونوشت: اداره کل محترم حمل ونقل وپایانه های استان تهران عطف به شماره نامه 40484/11مورخ05/11/88جهت استحضار


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License