شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ضوابط جديد به كارگيري مديرفني شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي

19 بهمن 1392
شنبه 8 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

موضوع: ضوابط جديد به كارگيري مديرفني شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 34487 / 11 مورخ 9 / 11 / 92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 71 / 1142 مورخ 2 / 11 / 92 معاون محترم وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به پيوست ضوالط به كارگيري مدير فني مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي تقديم مي‌گردد. مقتضي است با عنايت به مضمون ضوابط فوق، حداكثر تا تاريخ 1 / 4 / 92 نسبت به معرفي مدير فني واجدالشرايط به واحد مربوطه در اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران اقدام لازم معمول نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 1258 / 92
- تاريخ نامه:‌ 13 / 11/ 92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License