شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست خودروهاي تجاري حمل بار مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران براي ثبت سفارش واردات

16 اسفند 1392
جمعه 7 مارس 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: ارسال مرحله دوم فهرست خودروهاي تجاري.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 1341 / 11 مورخ 28 / 11 / 92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست نامه شماره 1 / 74 / 11530 مورخ 6/ 11 / 92 مدير كل محترم دفتر حمل و نقل كالا جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه مورد اشاره در فوق ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1341 / 92
- تاريخ نامه: 29 / 11 / 92


اسناد پيوسته

ارسال مرحله دوم فهرست خودروهاي تجاري

7 مارس 2014
سند : PDF
688.6 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 409783

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License