شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

در نظرخواهي در خصوص ضوابط تأسيس شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل شركت كنيم!

25 اسفند 1392
يكشنبه 16 مارس 2014 بوسيله ى اميد قاسمي

اعضاي گرامي!

با احترام به آگاهي مي‌رساند كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور با صدور بخشنامه‌ي از تمام صاحب‌نظران دعوت كرد تا در نظرخواهي در خصوص ضوابط تأسيس و بهره‌برداري از شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل كالاي برون شهري مشاركت كنند.

ضمن تقديم متن اين نامه در ادامه، از جنابعالي تقاضا مي‌شود نظرات خود را در خصوص اين موضوع از طريق تلفكس 77603528 يا از طريق اين ايميل به دبيرخانه انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي بروش شهري تهران و حومه منعكس فرماييد تا بعد از جمعبندي در اختيار كانون انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور قرار بگيرد.

پيشاپيش از همكاري شما صميمانه سپاسگذاري مي‌شود.

اميد قاسمي مسؤل دبيرخانه انجمن


- از كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور
- به رياست محترم انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور

موضوع: نطر حواهي

با سلام و احترام؛

به استحضار مي‌رساند بر اساس هماهنگي به عمل آمده با سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ي مقرر گرديد مطالعات، بررسي‌ و تدوين ضوابط تأسيس و بهره‌ برداري از شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهري كالا، از سوي اين كانون انجام و در مجموعه‌اي براي اخذ تصميم نهايي به سازمان مذكور ارايه گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد نظرات و ديدگاه‌هاي آن كانون/انجمن را نسبت به ضوابط موجود (دستور العمل در حال اجراي مورخ 14 / 1 / 90)‌ ظرف يك هفته از تاريخ صدور اين نامه به اين كانون اعلام تا در مطالعات و بررسي‌هاي در حال اجرا لحاظ گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 9080 / 92 / الف / ك
- تاريخ نامه: 14 / 11/ 92


اسناد پيوسته

تصوير چاپخور متن نامه كانون

16 مارس 2014
سند : PDF
298.6 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 751910

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون سرلسری انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License