شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ساعات كار صنوف در شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال 1393

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

موضوع: ساعات كار صنوف در شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال 1393

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 2958 / 10 ن مورخ 30 / 1 / 93 اتاق محترم اصناف تهران منضم به تصوير رونوشت نامه شماره 16659 / 3 / 1714 مورخ 26 / 12 / 92 معاونت محترم نظارت بر اماكن عمومي پاوافاتب ساعات كار صنوف در شش ماهه اول و شش ماهه دوم به شرح ذيل جهت آگاهي و اقدام لازم اعلام مي‌گردد:

1. واحدهاي صنفي اغذيه فروشي، رستوران و چلوكباب و چلوخورش تا ساعات يك بامداد

2. باشگاهاي بيليارد تا ساعت 22

3. طلافروشي‌ها برابر دستورالعمل صادره قبل از ساعت 21

4. مابقي صنوف ساعت 24

بديهي است در شش ماهه دوم كما في السابق پايان ساعت كاري صنوف به استثناي رديف 2 و 3 ساعت 24 مي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 96 / ح / الف
- تاريخ نامه:‌30 / 1 / 93


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License