شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

استفاده غير مجاز از كارت هوشمند

شنبه 10 مه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: استفاده غيرمجاز از كارت هوشمند.

سلام عليكم:

احتراما: عطف به نامه شماره 11/3118 مورخ 93/02/08 اداره كل محترم حمل و نقل پايانه هاي استان تهران و به استناد نامه 11130/71/1 مورخ 93/02/06 دفتر محترم فناوري اطلاعات و ارتباطات، بعظا مشاهده گرديده تعدادي از موسسات و شركت هاي حمل و نقل اقدام به صدور بارنامه بدون كارت هوشمند و يا استفاده غير مجاز از كارت هوشمند (استفاده از كارت هوشمند ثابت راننده براي تعداد متعددي بارنامه) نموده كه اين موضوع تخلف محسوب و از ارديبهشت ماه سال 93 در صورت مشاهده هر گونه تخلف به استناد آئين نامه اجرائي ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به ازائ هر مورد استفاده غير مجاز از كارت هوشمند و ا عدم ثبت كارت هوشمند، يك تخلف براي موسسه يا شركت ثبت شده و در جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 12 ارجاع مي گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 123 / 93
- تاريخ نامه: 11 / 2 / 93


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License