شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

كمك به تسليح رزمندگان غزه و كرانه باختري

پنج شنبه 21 اوت 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديريران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

سلام عليكم:

احتراما: عطف به نامه شماره 1/24201س مورخ 93/05/20 اتاق محترم اصناف تهران مبني بر كمك به تسليح رزمندگان غزه و كرانه باختري، خواهشمند است با اجابت به فرموده كقام معظم رهبري در اين اقدام خدا پسندانه و ظلم ستيز شركت و كمكهاي مالي خود را به شماره حساب 6001/30/12666666/1 نزذ باتك مهر اقتصاد واريز نمائيد.

- رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:93/05/22
- شماره نامه:480 / ح/ الف

بخشنامه

به كليه اتحاديه ها

با سلام

احتراما: باستحضار ميرساند طبق درخواست نامه شماره 581/216/1 / د م مورخ 93/05/15 سازمان محترم اصناف بسيج تهران بزرگ مبني بر كمك به تسليح رزمندگان غزه و كرانه باختري، خواهشمند است با اجابت به فرموده كقام معظم رهبري در اين اقدام خدا پسندانه و ظلم ستيز شركت و كمكهاي مالي خود را به شماره حساب 6001/30/12666666/1 نزذ باتك مهر اقتصاد واريز نمائيد.

- رئيس اتاق اصناف تهران: علي فاضلي از طرف ابراهابم درستي
- تاريخ نامه:93/05/20
- شماره نامه:1/24201 س


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License