شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

محدوديت تردد ناوگان باري با عمر 40 سال و بالاتر از مبادي بندر عباس و بندر امام خميني

چهار شنبه 19 نوامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!
- موضوع: محدوديت تردد ناوگان باري با عمر 40 سال و بالاتر از مبادي بندر عباس و بندر امام خميني.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 9649 / الف / ك مورخ 7 / 8 / 93 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور، در ادامه نامه شماره 1 / 74 / 88107 مورخ 30 / 7 / 93 مدير كل محترم حمل و نقل كالا در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 927 / 93
- تاريخ نامه: 21 / 8 / 93

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به كانون محترم انجمن‌هاي صنفي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي كالاي كشور
- موضوع: محدوديت تردد ناوگان باري 40 سال و بالاتر.

با سلام و احترام

در ادامه نامه شماره 71 / 87758 مورخ 30 /7 / 93 معاون محترم وزير و رياست سازمان متبوع مبني بر اعمال محدوديت بارگيري ناوگان باري 40 سال سن و بالاتر از مبدأ بندر امام خميني (ره) و بند عباس از تاريخ دهم آبان ماه سال جاري كه با توجه به ضرورت افزايش راندمان ناوگان باري و در جهت تقويت نوسازي ناوگان به ادارات حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور ابلاغ گرديده است براي آگاهي و اطلاع رساني لازم به تشكل‌هاي صنفي ذيربط ارسال مي‌گردد.

- علامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل و نقل كالا
- شماره نامه: 1 / 74 / 88107
- تاريخ نامه:‌ 30 / 7 / 93

- از سازمان راهدادري و حمل و نقل جاده اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: محدوديت ترديد ناوگان بالاي 40 سال

سلام عليكم

براساس بررسي‌ها و مطالعات انجام گرفته در بهبود شاخص‌ها و الگوهاي حمل و نقل و ضرورت افزايش راندمان ناوگان باري كشور و در جهت تقويت نوسازي ناوگان و به استناد بندهاي 7 و 12 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري (مصوب 16 / 4 / 1353) و با توجه به رأي شماره 260 الي 277 مورخ 20 / 8 / 80 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بدينوسيله مقرر است طرح محدوديت تردد ناوگان فرسوده باري به شرح زير به اجرا درآيد:

«از دهم آبان ماه سال جاري، ناوگان باري سن 40 سال و بالاتر از مبدء بندر امام خميني (ره) و بندر عباس صرفاً مجاز به بارگيري و حمل كالا در محدوده استان مربوط مي‌باشند»

مقتضي است با برنامه‌ريزي و پيش‌بيني‌هاي قبلي به منظور جلوگيري از اختلال د رحمل و نقل كالا، علاوه بر هماهنگي‌هاي لازم با مقامات و مسؤلين استاني، محلي و تشكل‌هاي صنفي، اطلاع رساني در خصوص اجراي طرح مذكور در مكان‌هاي بارگيري، پايانه‌هاي بار، محل تجمع رانندگان و . . . به عمل آيد.

- داود كشاورزيان معاون وزير و رئيس سازمان
- شماره نامه:‌71 / 877758
- تاريخ نامه:‌ 30 / 7 / 1393


اسناد پيوسته

16 دسامبر 2014
سند : HTML
1.5 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License