شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مدير فني

يكشنبه 30 نوامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: مديرفني.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه بخشنامه شماره 9676 / 93 / الف/ك مورخ 25 /8/ 93 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور در خصوص تدابير مديريتبي مناسب به منظور كنترل فني وسايل نقليه عمومي با به كارگيري مديران فني متخصص به امور مربوطه جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 957/ 93
- تاريخ نامه: 30 / 8/93

- از كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور
- به رياست محترم انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي تهران

با سلام؛

احتراماً، با پيگيري‌هايي كه برخي انجمن‌ها در رابطه با تعديل و يا حذف مواردي از وظايف مديران فني شركت‌هاي حمل و نقل به عمل مي‌آورند، به استحضار مي‌رساند با هماهنگي كه مسؤلين مربوط در دفتر آمار، ايمني و ترافيك به عمل آمد با عنايت به بند الف ماده 5 آئين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگاني كه وظايفه كترل وسايل نقليه عمومي قبل از هر سفر به شركت حمل و نقل بار يا مسافر مربوط محول شده و اين وظيفه علاوه بر معاينه فني وسايل نقليه كه در دوره زماني حداقل 6 ماهه صورت مي‌گيرد و در زمان اعتبار برگه معاينه فني امكان بروز نقص فني در قسمت‌هاي بازرسي شده توسط مركز معاينه فني خودرو وجود دارد، بنا بر اين اقدامات مديران فني در هنگام بررسي فني فعاليت موازي نبوده و هيچگونه مسؤليت اضافي را متوجه شركت نمي‌نمايد بلكه وظيفه مديران فني صرفاً كشف عيبو ب و نواقص ايمني عمدتاً به صورت بصري بوده و هر شركت حمل و نقل تأمين ايمني بيشتر را از وظايف اصلي حمل و نقلي خود ميداند لذا خواهشمند است دستور فرمايند شركت‌هاي حمل و نقل با تدابير مديريتي مناسب نسبت به انجام كنترل فني وسايل نقليه عمومي با به كارگيري مديران فني مناسب اقدام معتضي معمول دارند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 9676 / 93 / الف/ك
- تاريخ نامه:‌ 25 / 8/ 93


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License