شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نصب دوربين‌هاي مدار بسته و سيستم حفاظتي

چهار شنبه 24 دسامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري!

موضوع: نصب دوربين‌هاي مدار بسته و سيستم حفاظتي.

سلام عليكم.

احتراماً، عطف به نامه شماره 57965 / ب مورخ 93/9/19 اتاق محترم اصناف تهران در ادامه نامه شماره 442 /93/ت مورخ 93/9/10 اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركنندگان و تعميركاران لوزام الكترونيك و الكتروتكيك تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 786 / ح/الف تاريخ نامه: 93/9/25

- از اتحاديه صنف توليد‌كنندگان و تعميركاران لوازم الكترونيك و الكتروتكنيك ايران
- به اتاق اصناف تهران

سلام عليكم

احتراماً به استحضار مي‌رساند حسب امريه معاونت محترم نظارت بر اماكن عمومي و پليس امنيت عمومي تهران بزرگ مبني بر الزام تجهيز و نصب سيستم حفاظتي و دوربين مدار بسته جهت واحدهاي صنفي متقاضي دريافت پروانه كسب - با توجه به بخشنامه شماره 2670 /بيم مورخ 1393/5/27 آن اتاق محترم كه به پيوست مي‌باشد،‌ بعضاً مشاهده گرديد اتحاديه‌هاي صنفي مبادرت به معرفي اعضاء صنفي متقاضي خود به شركت‌هاي فعال در زمينه نصب سيستم حفاظتي و دوربين مداربسته جهت تأييد نحه نصب دوربين مدار بسته مي‌نمايند كه عمدتاً فاقد پروانه كسب و فعاليت‌ قانوني در اين رشته مي‌باشند. لذا خواهشمند است با تأكيد مجدد اين بخشنامه به اتحاديه‌هاي صنفي تحت پوشش نسبت به اجراي آن اقدامات لازم را اجرا نمايند.

پيشاپيش از بذل محبت آن مقام كمال تشكر و قدرداني مي‌نماييم.

- رئيس هيأت مديره اتحاديه رضات دستمالچي تبريزي
- شماره نامه:‌442 / 93 / ت
- تاريخ نامه:‌1393/9/10


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License