شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

كد رهگيري و باركد مندرج در كارت‌هاي معاينه فني طبق نمونه فرم پيوست

13 بهمن 1393
دو شنبه 2 فوريه 2015

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

مووضوع: كد رهگيري و باركد مندرج در كارت‌هاي معاينه فني طبق نمونه فرم پيوست.

سلام عليكم؛

احتراماً، به پيوست تصويرنامه شماره 11/43969 مورخ 93/11/7 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منظم به نمونه كارت معاينه فني در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و رعايت مفاد بخشنامه مذكور قبل از صدور برنامه ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 93/1267
- تاريخ نامه: 93/11/11

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي محترم كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي تهران
- و 9 انجمن و اتحاديه ديگر

سلام عليكم؛

احتراماً، با توجه به اجراي طرح برخط سازي مراكز مكانيزه معاينه فني خودروهاي سنگين و نيمه‌سنگين كشور و نظر به ابلاغ بخشنامه شماره 13/8/35/1210/87/121 مورخ 93/10/13 رياست محترم پليس راه ناجا پيرامون موضوع فوق الذكر به كليه روساي محترم پليس راه كشور، شايسته است به كليه شركت‌ها و مؤسسات تحت پوشش ابلاغ گردد، قبل از صدور بارنامه و يا صورت وضعيت مسافري كنترل‌هاي دقيق بر آرم سازمان راهداري و حمل نقل جاده‌اي، كد رهگيري و باركد مندرج در كارت‌هاي معاينه وسايل نقليه (مطابق با تصوير نمونه كارت ارسالي در زير) صورت پذيرد.

- حميدرضا شهركي ثانوي مديركل
- شماره نامه:‌ 11/43969
- تاريخ نامه: 1393/11/7


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License