شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

سو‌ء استفاده از كارت هوشمند رانندگان

15 بهمن 1393
چهار شنبه 4 فوريه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي بيرون‌ شهري!

موضوع: سوء استفاده از كارت هوشمند رانندگان.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 93/9755/ الف/ك مورخ 93/11/1 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمائي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور به آگاهي مي‌رساند: بر اساس گزارشات واصله برخي از مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل بدون حضور فيزيكي رانندگان با كارت هوشمند آنان براي انواع محمولات با شماره كاميون‌هاي مختلف بارنامه صادر مي‌نمايند. در صورتي كه رانندگان مربوطه به هيچ وجه از صدور بارنامه به نام خود اطلاعي ندارند. فلذا در صورت به مقصد نرسيدن محوله و يا سرقت و يا آسيب‌ راننده‌اي كه از كارت هوشمند متعلق به آن استفاده گرديده و مقصر اصلي شناخته و موجبات طح موضوع و پيگيري در مراجع قضائي را به همراه خواهد داشت. لذا خواهشمند است به منظور جلوگيري از تبعات ناشي از آن تحت هيچ شرايطي از شماره كارت هوشمند راننده و ناوگان غير در هنگام صدور بارنامه، استفاده ننمائيد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 93/1261
- تاريخ نامه: 93/11/11


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License